Értékeink

Dr. Viniczay László nyúltenyésztési szakkönyve

Dr. Viniczay László általam

(Szűcs Antal elnök-V61 Székesfehérvár)

megismert életrajza

 

1902-1945

 

Házinyultenyésztés és értékesítés

Tisztelt olvasóim !

Mi, akik még munkálkodunk, vagy azután lépnek sorainkba, nemcsak a kötelességünk parancsát kövessük. Ez ma, a Csonka-Magyarországon, nem elég.

Dolgozzunk mi is, fiatalok és öregek, az eddiginél sokkal többet: Hazánkért, családunkért, magunkért, mert így bizonyára előbb válik valósággá a magyar szemek előtt lebegő leggyönyörűbb délibáb: a régi, szent Nagy-Magyarország.

 

Budapest, 1928 július hó.

 

A. G.

Major Ákos -  Hus- és prémnyul tenyésztés /1942/

HUS- ÉS PRÉMNYULTENYÉSZTÉS

Házinyúltenyésztési szakkönyv

Írta: Major Ákos

 

 

"A könyvet néhai Andrássovich Géza Őméltósága

emlékének szentelem, aki hosszu évtizedeken át küzdött

a hazai házinyultenyésztés felvirágoztatásáért, s hogy

az még ma sincs ugy elterjedve, ahogyan ez az igen

sokoldalu hasznot hajtó kisállattenyésztési ág meg-

érdemelné, az kizárólag a tenyésztők nemtörődöm-

ségének, közönyének köszönhető."

                                                   Major Ákos