Értékeink

"Nincsen itt a földön értelmetlen növény egy se. Mindegyik jó valamire, szolgáljon bár valaminek a javára vagy kárára. Az a fő, hogy ismerjük a természet törvényeit, és ne vétsünk ellenük."

Kätlin Kaldmaa

Csicsóka hajtásban

   A csicsóka (tudományos nevén: Helianthus tuberosus L.) a burgonya előtt került be Európába, Amerikából. A fehér és sárga gumójú változat a legelterjedtebb és termőképesebb is mint a piros gumójú változat.

   Magas cukortartalma miatt minden állat szívesen fogyasztja, s így többek között a házinyúl is. Megfigyelhető, hogy a gyenge tejtermelőképességgel rendelkező anyanyúl, ha csicsókát is fogyaszt a tejtermelése jelentősen növekedik. Ha pedig nagy az alomszám és nagy az igénybevétel akkor szintén segít a csicsóka, mert több és jobb konzisztenciájú (sűrűbb, tápdúsabb) az anyanyúl teje.

Nyúllegelő Csertőn

   1900-as évektől, a sokadik kiadás akkor megélt „Házinyultenyésztés és értékesítés” című Andrássovich-féle szakkönyvtől egészen a Viniczay-féle(’41), Major-féle(’42) és a 2. Major-féle(’55) könyvig, többször említik a „nyúllegelő” kifejezést, megnevezést.

Ami annyit jelent, hogy párszáz négyszögölön, egészében, és/vagy felosztva, a nyulak számára többféle növényt vetünk. A szakemberek pontosan le is írják, hogy mit, és mennyit! (Nagy segítség!)

Dr. Viniczay László nyúltenyésztési szakkönyve

Dr. Viniczay László általam

(Szűcs Antal elnök-V61 Székesfehérvár)

megismert életrajza

 

1902-1945

 

Házinyultenyésztés és értékesítés

Tisztelt olvasóim !

Mi, akik még munkálkodunk, vagy azután lépnek sorainkba, nemcsak a kötelességünk parancsát kövessük. Ez ma, a Csonka-Magyarországon, nem elég.

Dolgozzunk mi is, fiatalok és öregek, az eddiginél sokkal többet: Hazánkért, családunkért, magunkért, mert így bizonyára előbb válik valósággá a magyar szemek előtt lebegő leggyönyörűbb délibáb: a régi, szent Nagy-Magyarország.

 

Budapest, 1928 július hó.

 

A. G.

Major Ákos -  Hus- és prémnyul tenyésztés /1942/

HUS- ÉS PRÉMNYULTENYÉSZTÉS

Házinyúltenyésztési szakkönyv

Írta: Major Ákos

 

 

"A könyvet néhai Andrássovich Géza Őméltósága

emlékének szentelem, aki hosszu évtizedeken át küzdött

a hazai házinyultenyésztés felvirágoztatásáért, s hogy

az még ma sincs ugy elterjedve, ahogyan ez az igen

sokoldalu hasznot hajtó kisállattenyésztési ág meg-

érdemelné, az kizárólag a tenyésztők nemtörődöm-

ségének, közönyének köszönhető."

                                                   Major Ákos